Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Obsadny Kazimierz

Kazimierz Obsadny

ur. w 1948 roku w m. Ostrzeszów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 496/2019
Biogram
Kazimierz Obsadny od września 1980 r. działał w strukturach NSZZ „Solidarność” w Ostrzeszowie (przewodniczący Komitetu Założycielskiego, następnie Komisji Zakładowej w Fabryce Urządzeń Mechanicznych „Ponar”, przewodniczący Międzyzakładowej Komisji Porozumiewawczej, delegat na I Krajowy Zjazd Delegatów w Gdańsku). Od 13.12.1981 r. do 18.03.1982 r. był internowany w ośrodkach odosobnienia w Ostrowie Wielkopolskim i Głogowie. 1.05.1982 r. w Ostrzeszowie wziął udział w akcji protestacyjnej przeciwko zawieszeniu działalności „Solidarności”, co stało się powodem jego ponownego internowania w okresie od 1.05.1982 r. do 22.09.1982 r., w OO w Ostrowie Wielkopolskim, Gębarzewie i Kwidzynie. Sąd Rejonowy w Kępnie wyrokiem z 2.02.1983 r. skazał go na karę 14 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata, złagodzoną następnie – wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Kaliszu z 23.05.1983 r. – do 10 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata. W latach 1982–1985 oraz 1988–1989 podlegał inwigilacji ze strony Służby Bezpieczeństwa.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej