Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Józef Zenon Smoła

ur. w 1949 roku w m. Wałbrzych
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 421/2015
Biogram
Józef Zenon Smoła od 1970 r. był zatrudniony w Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-Rzeszów” na Wydziale Planowania Zakładowego. Od grudnia 1980 r. pełnił funkcję członka Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w miejscu pracy.
Po wprowadzeniu stanu wojennego został internowany w Ośrodku Odosobnienia w Załężu k. Rzeszowa, w którym przebywał od 13.12.1981 r. do 29.01.1982 r. W latach 1982-1983 był zaangażowany w działalność Komitetu Pomocy Internowanym, Aresztowanym, Skazanym, Pozbawionym Pracy oraz Ich Rodzinom, utworzonym przy kościele oo. Bernardynów w Rzeszowie. W 1984 został pozbawiony w zakładzie pracy dostępu do informacji niejawnych, w konsekwencji czego został przeniesiony na niższe stanowisko pracy na innym wydziale. W tym samym roku funkcjonariusze SB przeprowadzili w jego biurze rewizję. Od początku 1989 r. brał udział w działaniach reaktywujących struktury NSZZ „Solidarność” na terenie WSK „PZL-Rzeszów”.
Był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa w latach 1981-1990. W latach 1982-1984 objęto go również zastrzeżeniem wyjazdów zagranicznych, wniesionym przez Wydział V SB KWMO w Rzeszowie.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN