Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Łuczak Teresa

Teresa Jadwiga Łuczak

ur. w 1953 roku w m. Toruń
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 28/2016
Biogram
Tersa Łuczak była działaczką NSZZ „Solidarność” w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Elektronicznych Układów Specjalizowanych „Mera” w Toruniu. Po wprowadzeniu stanu wojennego kontynuowała działalność związkową poprzez kolportaż podziemnych wydawnictw w miejscu pracy, a także organizowanie łączności między członkami „Solidarności” w kilku toruńskich zakładach.
W dniu 7 czerwca 1982 r. została zatrzymana i postanowieniem Prokuratury Rejonowej w Toruniu z dnia 9 czerwca 1982 r. tymczasowo aresztowana. Była przetrzymywana w Zakładzie Karnym w Grudziądzu i Areszcie KW MO w Bydgoszczy.
Zwolniona z aresztu w dniu 2 lipca 1983 r. Dnia 31 sierpnia 1982 r. prowadzone przeciwko niej śledztwo zostało zawieszone, a 17 marca 1983 r. Prokuratura Rejonowa w Toruniu zdecydowała o umorzeniu dalszego postępowania.
W latach 1984-1989 Teresa Łuczak kierowała grupą kolporterów wydawnictw drugiego obiegu, która działała w ramach Regionalnej Komisji Wykonawczej NSZZ „Solidarność” w Toruniu.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • W. Polak „Czas ludzi niepokornych” Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” i inne ugrupowania niezależne w Toruniu i Regionie Toruńskim (13 XII 1981 – 4 VI 1989), Toruń 2003
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN