Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Irena Paulina Nowak

ur. w 1953 roku w m. Mysłowice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 144/2019
Biogram
Pani Irena Nowak była członkiem NSZZ „Solidarność”. Nie zaprzestała działalności po wprowadzeniu stanu wojennego, współorganizowała pomoc dla rodzin osób internowanych i aresztowanych. 
Od 1983 r. działała w strukturach podziemnej Jastrzębskiej Delegatury, była członkiem Grupy Oporu Społecznego, która w marcu 1988 r. weszła w skład Międzyzakładowej Komisji Związkowej. Kolportowała wydawnictwa bezdebitowe, m.in. „Ość”, „RIS”, „KOS”, „Tygodnik Mazowsze”. 
W sierpniu 1988 r. podczas strajków w Jastrzębiu - Zdroju organizowała zbiórkę żywności dla strajkujących górników. 
W lutym 1989 r. uczestniczyła w przygotowaniu Zgromadzenia Działaczy NSZZ „Solidarność” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego w Ustroniu.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków