Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Kłódka Henryk

Henryk Kłódka

ur. w 1948 roku w m. Zalesie
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 300/2012
Biogram
Był członkiem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Zakładach Mechanicznych „Zamech” w Elblągu. Został powołany na ćwiczenia wojskowe rezerwistów do JW 1636 w Chełmnie, na których przebywał w okresie od 5 listopada 1982 r. do 3 lutego 1983 r. Szkolenie wojskowe w tej jednostce nie miało nic wspólnego z realizacją zadań związanych z obronnością państwa, czy podnoszeniem umiejętności żołnierskich. Było natomiast formą walki z opozycją i represją polityczną. Celem powołania rezerwistów na ćwiczenia miało być odizolowanie przeciwników politycznych i nie miało oparcia w obowiązującym wówczas porządku prawnym.
Biogram opracowano na podstawie:
  • publikacji:
    • Pawłowski P., Trzystu z Kępy Panieńskiej. Monografia wojskowego obozu internowania dla działaczy „Solidarności” na poligonie wodnym w Chełmnie (5 listopada 1982–2 lutego 1983), Koszalin 2008
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN