Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Andrzejewski Janusz
Janusz Krzysztof Andrzejewski
ur. w 1956 roku w m. Kuźnica Stara
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 33/2019

Biogram

                   Pan Janusz Andrzejewski jako aktywny działacz Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” po wprowadzeniu stanu wojennego został objęty akcją powołania do wojska na trzymiesięczne ćwiczenia wojskowe. Ta ukryta forma internowania miała na celu osłabienie opozycji przed zapowiadanym przez władze podziemnej Solidarności na dzień 10.11.1982 r. protestem przeciwko delegalizacji związku. Pan Janusz Andrzejewski został skierowany do jednostki wojskowej numer 1431 w Rawiczu, gdzie powstał wojskowy obóz specjalny dla osób zaangażowanych w działalność NSZZ „Solidarność”. Jako internowany przebywał w nim w okresie od 08.11.1982 r. do 02.02.1983 r.

Biogram opracowano na podstawie:

innych materiałów