Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Jerzy Brunon Węsierski
ur. w 1950 roku w m. Kościerzyna
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 453/2016

Biogram

Jerzy Węsierski zatrudniony w Państwowym Zakładzie Paliwowym-2 Gdańskich Zakładów Rafineryjnych (GZR) współuczestniczył w przygotowaniu strajku, który rozpoczął się 16 sierpnia 1980 r. Został członkiem, powołanego w Gdańskich Zakładach Rafineryjnych Komitetu Przedstawicielskiego, w ramach którego reprezentował Rafinerię w kontaktach z powstałym w Stoczni Gdańskiej Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym. Po podpisaniu Porozumień Sierpniowych był jednym z założycieli Związku Zawodowego NSZZ „Solidarność” w GZR. Po ogłoszeniu stanu wojennego współorganizował strajk okupacyjny na terenie zmilitaryzowanego zakładu pracy, a po jego pacyfikacji w dniu 19.12.1981 r. został aresztowany i osadzony w Areszcie Śledczym w Gdańsku. Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni w dniu 13.01.1982 r. umorzył postępowanie prowadzone przeciwko niemu oraz chylił areszt. Po wyjściu na wolność Jerzy Węsierski kontynuował działalność w podziemnych strukturach związku zawodowego „Solidarność” na terenie Gdańskich Zakładów Rafineryjnych.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

oświadczeń świadków

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN