Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Ryszard Wędrychowicz

ur. w 1955 roku w m. Tomaszów Mazowiecki
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 28/2016
Biogram
W listopadzie 1980 r. wstąpił do NSZZ „Solidarność”. Po wprowadzeniu stanu wojennego kontynuował działalność związkową. Był jednym z założycieli i aktywnych działaczy konspiracyjnej grupy składającej się z byłych działaczy NSZZ „Solidarność” z Tomaszowa Mazowieckiego, którzy w okresie od 13 grudnia 1981 r. do 15 marca 1982 r. drukowali i kolportowali ulotki i odezwy. W związku z opozycyjną  działalnością w okresie od 23 marca 1982 r. do 28 maja 1982 r. był tymczasowo aresztowany. Wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim z 28 maja 1982 r. został skazany na 2 lata pozbawienia wolności. W wyniku zaskarżenia wyroku Sąd Najwyższy 12 stycznia 1983 r. zawiesił wykonanie kary, wyznaczając okres próby na 4 lata.

Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN