Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Nowak Jerzy

Jerzy Zdzisław Nowak

ur. w 1936 roku w m. Grodno
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 147/2019
Biogram
Jerzy Nowak będąc pracownikiem Zakładu Usług Żeglugowych Zarządu Portu Szczecin-Świnoujście, od 1982 r. zajmował się odbudowywaniem podziemnych struktur NSZZ „Solidarność” na terenie swojego zakładu pracy. W odtworzonych strukturach „Solidarności” zajmował się zbieraniem składek na pomoc dla ludzi represjonowanych oraz rozprowadzał wśród pracowników Zarządu Portu, podziemną prasę.
 W sierpniu 1988 r. p. Jerzy Nowak brał czynny udział w strajku okupacyjnym na terenie Zarządu Portu Szczecin-Świnoujście. Zajmował się wówczas organizowaniem zbiórki pieniędzy, które miały być przeznaczone na żywność dla strajkujących w Zarządzie Portu. Oprócz tego, Jerzy Nowak rozpowszechniał wśród strajkujących pracowników podziemne pisma oraz przekazywał załodze informacje otrzymywane z Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków