Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Czesław Józef Grzelczyk

ur. w 1954 roku w m. Oława
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 203/2019
Biogram
Czesław Józef Grzelczyk w latach 1970-1982 pracował w Lotniczych Zakładach Naprawczych w Krośnie, a od 1982 r. w Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego PZL w Krośnie. Od 1980 r. w NSZZ „Solidarność” pełnił funkcję skarbnika w Zarządzie Regionu NSZZ „Solidarność” Podkarpacie. W 1980 r. współorganizował strajk w Lotniczych Zakładach Naprawczych w Krośnie. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego należał do podziemnej struktury Regionalnej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” Regionu Podkarpacie. W ramach działalności opozycyjnej drukował i kolportował podziemne wydawnictwa. Był pierwszym redaktorem i wydawcą biuletynu „Solidarność Podkarpacka”. 12.03.1984 r. został zatrzymany, a 14.03.1984 r. tymczasowo aresztowany, jako podejrzany o przynależność od początku 1983 r. do marca 1984 r. do podziemnej organizacji, drukowanie, gromadzenie i kolportowanie nielegalnych wydawnictw. 24.05.1984 r. został zwolniony z Aresztu Śledczego w Sanoku. Sąd Wojewódzki w Krośnie 24.07.1984 r. umorzył postępowanie karne na podstawie amnestii z 1984 r. Od 1986 r. podjął działalność w Duszpasterstwie Ludzi Pracy w Krośnie. 
Był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa w latach 1980-1990. Na wniosek Wydziału Śledczego SB WUSW w Krośnie objęto go rówież zastrzeżeniem wyjazdów zagranicznych w latach 1984-1986. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • NSZZ Solidarność 1980-1989, Tom 5, Polska Środkowo-Wschodnia, red. Ł. Kamiński, G. Waligóra, IPN, Warszawa 2010
    • D. Iwaneczko, Opór społeczny a władza w Polsce południowo-wschodniej 1980-1989, Warszawa 2005, s. 216, 243
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN