Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Wacław Feliks Skudniewski

ur. w 1946 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 172/2018
Biogram
Był członkiem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. W okresie stanu wojennego nie zaniechał czynnej działalności związkowej. Był współorganizatorem strajku 14 grudnia 1981 r. przeprowadzonego w Hucie Warszawa. Był aktywnym działaczem nielegalnej organizacji p.n. „Międzyzakładowy Robotniczy Komitet Solidarności” powstałej w 1982 r., która działała na terenie Warszawy i woj. stołecznego. Był kolporterem prasy podziemnej, m.in. w Hucie Warszawa. Został aresztowany 29 listopada 1982 r. Od 1 grudnia 1982 r. przebywał w Areszcie Śledczym Warszawa-Mokotów. Wyrokiem Sądu Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Warszawie z 19 maja 1983 r. skazano go na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Z więzienia został zwolniony 15 sierpnia 1983 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej