Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Kiełczewski Andrzej

Andrzej Stanisław Kiełczewski

ur. w 1959 roku w m. Wrocław
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 398/2022
Biogram
Od 1978 r. prowadził działalność w strukturach Studenckiego Komitetu Solidarności we Wrocławiu. W 1979 r. został jednym z rzeczników wrocławskiego SKS. W tym samym roku był współinicjatorem utworzenia, a następnie współredaktorem wydawanego w drugim obiegu Biuletynu Informacyjnego „Podaj Dalej”. Był również współtwórcą czasopisma „Tematy”. Prowadził bibliotekę SKS, kolportaż niezależnych wydawnictw oraz odpowiadał za zaopatrzenie i organizację druku materiałów bezdebitowych oraz transport „bibuły” z innych ośrodków. Podczas strajków w sierpniu 1980 r. uczestniczył w akcjach kolportażu ulotek i innych wydawnictw, m.in. w zajezdni Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego we Wrocławiu. Włączył się aktywnie w działalność Niezależnego Zrzeszenia Studentów na Uniwersytecie Wrocławskim. Uczestniczył w strajkach studenckich w lutym i listopadzie 1981 r. oraz utrzymywał kontakty z pracownikami Zarządu Regionu Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność”.
Z uwagi na to zaangażowanie został internowany 29 grudnia 1981 r. i osadzony w Ośrodku Odosobnienia przy Zakładzie Karnym we Wrocławiu, a następnie 8 stycznia 1982 r. przeniesiony do Ośrodka przy ZK w Nysie. W trakcie uwięzienia brał udział w organizacji „Poczty Internowanych”, za co został ukarany dyscyplinarnie. W dniu 3 czerwca 1982 r. wydano decyzję o uchyleniu internowania, a 4 czerwca 1982 r. odzyskał wolność.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN