Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Dziczek Władysław

Władysław Dziczek

ur. w 1935 roku w m. Myszyniec Stary
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 360/2015
Biogram
We wrześniu 1980 r. wstąpił do NSZZ „Solidarność” i aktywnie prowadził działalność opozycyjną. W grudniu 1981 r. został zwolniony z pracy w Stoczni Szczecińskiej, a następnie w czerwcu 1982 r. wyrokiem Sądu Pracy został przywrócony . W latach 1984-1989 był członkiem Tajnej Rady Koordynacyjnej „Solidarność” Regionu Pomorza Zachodniego. W latach 1983-1989 był współzałożycielem, organizatorem druku i drukarzem podziemnego pisma „Grot” i pisma „Bis” (1987-1989) oraz druków okolicznościowych. Współorganizował kolportaż wydawnictw podziemnych w Stoczni i Porcie Szczecińskim, Zakładach Chemicznych Police oraz wśród kolejarzy. Kilkakrotnie był zatrzymywany na 48 godzin, przesłuchiwany, skazywany przez Kolegium ds. Wykroczeń na kary grzywny. W 1987 r. w czasie próby rejestracji Związku był przewodniczącym jawnego Komitetu Założycielskiego „Solidarność” w Stoczni.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej