Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Polipowski Mirosław

Mirosław Grzegorz Polipowski

ur. w 1952 roku w m. Łódź
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 278/2013
Biogram
Mirosław Politowski podpisał rezolucję podczas kongresu „Solidarności” w 1981 r. Za swoją działalność opozycyjną w dniu 5 listopada 1982r. został powołany na ćwiczenia rezerwy do Jednostki Wojskowej nr 1636 w Chełmie i przydzielony do 6 kompanii pontonowej. Szkolenie wojskowe rezerwistów w powyższej jednostce nie miało nic wspólnego z realizacją zadań związanych z obronnością kraju, służyło jedynie w walce z opozycją i było dotkliwą represją polityczną wobec powołanych na ćwiczenia. Z internowania został zwolniony 21 stycznia 1983r. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN