Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Żóraw Jan
Jan Zbigniew Żóraw
ur. w 1949 roku w m. Wieluń
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 28/2016

Biogram

Jan Żóraw przed wprowadzeniem stanu wojennego działał w strukturach NSZZ „Solidarność” w Zakładach Urządzeń Galwanicznych i Lakierniczych w Wieluniu. Z uwagi na krytyczny stosunek do władz państwowych i Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej oraz kolportowanie ulotek i plakatów o treściach podważających zasady ustrojowe PRL, od 13.12.1981 r. do 16.01.1982 r. był internowany w ośrodkach odosobnienia w Sieradzu i Łowiczu. Funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa wielokrotnie przeprowadzali z nim rozmowy profilaktyczno-ostrzegawcze, został objęty zakazem wyjazdów zagranicznych (1982–1984). W latach 1982–1986 podlegał inwigilacji ze strony SB.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej