Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Stanisławski Marek

Marek Janusz Stanisławski

ur. w 1969 roku w m. Słupsk
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 209/2021
Biogram
Marek Stanisławski był uczniem Zasadniczej Szkoły Drzewnej w Słupsku. W lipcu 1985 r. zaangażował się w działalność Regionalnej Komisji Koordynacyjnej w Słupsku, w ramach której do 1987 r. zajmował się kolportażem pism takich jak: „Solidarność Słupska”, „Tygodnik Mazowsze” i „Solidarność Gdańska”.
 Dnia 28.10.1985 r. podczas rewizji przeprowadzanej przez Służbę Bezpieczeństwa w mieszkaniu Józefa Grządzielskiego ostrzegał okrzykiem „kocioł” nadchodzących działaczy opozycji, za co został poddany rewizji osobistej. 
Jesienią 1985 r. wraz z innymi uczniami ZSD w Słupsku utworzył Młodzieżowy Ruch Oporu „Solidarność Walcząca”. Zajmował się redakcją oraz kolportażem pisma „Uczniak” sygnowanego przez MRO SW. Za działalność w MRO „Solidarność Walcząca” w dniu 29.01.1986 r. został skreślony z listy uczniów ZSD w Słupsku. W czerwcu 1987 r. w wyniku akcji kolportażu ulotek i gazety RKK „Solidarność Słupska”, Służba Bezpieczeństwa dokonała przeszukania w jego miejscu zamieszkania.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków