Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Szymankiewicz Mariusz

Mariusz Piotr Szymankiewicz

ur. w 1959 roku w m. Poznań
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 99/2013
Biogram
Na początku lat 80. studiował na Akademii Rolniczej w Poznaniu. Od grudnia 1982 r. do maja 1983 r. działał w podziemnych strukturach „Solidarności” na terenie Poznania. Zajmował się gromadzeniem, przechowywaniem i rozpowszechnianiem wydawnictw bezdebitowych m.in. „Obserwator Wielopolski” i „Biuletyn Łódzki". Został zatrzymany 23 maja 1983 r. i osadzony w Areszcie Śledczym w Poznaniu, skąd zwolniono go 25 lipca 1983 r. Prowadzone przeciwko niemu postępowanie karne Sąd Rejonowy w Poznaniu umorzył postanowieniem z 22 września 1983 r. na mocy przepisów ustawy o amnestii.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN