Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Szczeciński Wojciech

Wojciech Kazimierz Szczeciński

ur. w 1943 roku w m. Łódź
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 543/2015
Biogram
Wojciech Szczeciński założył, a od stycznia 1981 r. przewodniczył Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Zakładach Przemysłu Pończoszniczego „Feniks” w Łodzi. W okresie 13-24.12.1981 r. był internowany w Ośrodku Odosobnienia w Łęczycy. Po uchyleniu internowania brał udział w kolportażu kilkudziesięciu nielegalnych wydawnictw, w tym m.in. „Bazy”, „Głosu Łodzi”, „Biuletynu Łódzkiego”, „Tygodnika Mazowsze”, „Solidarności Walczącej”, a także książek, ulotek, plakatów, znaczków i innych materiałów. Uczestniczył w uroczystościach i spotkaniach środowisk solidarnościowych w kościele oo. jezuitów, manifestacjach organizowanych w Łodzi oraz pielgrzymkach ludzi pracy do Częstochowy. W lutym 1984 r. współorganizował strajk z żądaniami ekonomicznymi na terenie swojego zakładu pracy. Z dniem 30.06.1984 r. rozwiązano z nim umowę o pracę w ZPP „Feniks” (ponownie zatrudniony na mocy orzeczenia z 22.03.1990 r. Społecznej Komisji Pojednawczej). Od 1983 r. do 1986 r. podlegał inwigilacji ze strony Służby Bezpieczeństwa. W latach 1986-1988 był objęty zakazem wyjazdów zagranicznych.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN