Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Perenc Dariusz

Dariusz Marek Perenc

ur. w 1962 roku w m. Łódź
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 15/2013
Biogram
W okresie od lipca 1984 r. do 25 października 1985 r. był członkiem grupy działającej na terenie Łodzi, która wydawała oraz kolportowała nielegalne wydawnictwa, ulotki i pisma sygnowane przez podziemne struktury „Solidarności”. Podczas przeszukania jego mieszkania, dokonanego w dniu 25 października 1985 r., zakwestionowano powielacz oraz liczne materiały bezdebitowe, m.in. pismo „Prześwit”. W związku z tym został tymczasowo aresztowany i 26 października 1985 r. osadzony w Areszcie Śledczym w Łodzi, gdzie przebywał do 4 grudnia 1985 r. Następnie środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania zamieniono na dozór milicyjny. W dniu 21 lutego 1986 r. Prokuratura Wojewódzka w Łodzi wydała postanowienie o warunkowym umorzeniu śledztwa, ustalając okres próby na 2 lata i zobowiązując go do wpłaty 20 tys. zł na konto Budowy Pomnika Centrum Zdrowia Matki Polki. W latach 1985-1986 był inwigilowany przez SB.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN