Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Edward Pastuszko

ur. w 1949 roku w m. Barwice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 416/2020
Biogram
Edward Pastuszko był przewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Zakładach Urządzeń Drobiarskich w Piotrkowie Trybunalskim oraz etatowym pracownikiem Zarządu Regionu Ziemi Piotrkowskiej. Po wprowadzeniu stanu wojennego kontynuował działalność opozycyjną, angażował się w pomoc rodzinom osób internowanych, brał udział w uroczystościach patriotycznych i spotkaniach działaczy zawieszonego związku. Od 1984 r. do 1986 r. był związany z podziemną strukturą członków „Solidarności” działającą przy kościele oo. Jezuitów w Piotrkowie Trybunalskim, zajmującą się m.in. kolportażem ulotek. 
W latach 1982–1988 podlegał inwigilacji ze strony Służby Bezpieczeństwa.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • „Stan wojenny w regionie łódzkim w dokumentach Służby Bezpieczeństwa”, wybór i oprac. M. Kopczyński, R. Rabiega, Warszawa-Łódź 2008