Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Nachiło Ryszard

Ryszard Tadeusz Nachiło

ur. w 1961 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 463/2018
Biogram
Był aktywnym działaczem opozycyjnym, zaangażowanym w działalność Grup Oporu „Solidarni” w latach 1982-1989. Uczestniczył w akcjach ulotkowych, plakatowaniu, wieszaniu transparentów. Podczas akcji plakatowania  w dniu 6 grudnia 1982 r. został aresztowany. Areszt tymczasowy uchylono postanowieniem Sądu Wojskowego w Warszawie z dnia 27 grudnia 1982 r. Sprawę umorzono w 1983 r. na mocy ustawy o amnestii. Był podejrzewany o druk i kolportaż niepodległościowych wydawnictw oraz o udział w organizowaniu emisji programów Radia „Solidarność”.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:
Biogram w Encyklopedii Solidarności