Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Aleksander Edmund Lebiedziński

ur. w 1950 roku w m. Wrocław
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 121/2024
Biogram
Pan Aleksander Edmund Lebiedziński od roku 1976 był zaangażowany w działalność antykomunistyczną. Współpracował z Komitetem Obrony Robotników oraz Studenckim Komitetem Solidarności. Do roku 1980 przygotowywał do druku, a także kolportował publikacje niezależne, m.in. „Głos” i „Biuletyn Dolnośląski”. W dniach 26 sierpnia – 1 września 1980 r. był doradcą Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego w Zajezdni Autobusowej nr VII przy ul. Grabiszyńskiej we Wrocławiu. 
Od 13 grudnia 1981 do czerwca 1982 r. należał do Regionalnego Komitetu Strajkowego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” Dolny Śląsk. Następnie, jako zaprzysiężony członek Solidarności Walczącej, organizował lokale konspiracyjne, wyposażając je w sprzęt oraz materiały poligraficzne, a ponadto kolportował wydawnictwa bezdebitowe, m.in. „Z Dnia na Dzień” i „Solidarność Walcząca”. W latach 1987–1990 współredagował podziemne pismo „Zamek”.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • Wolni i solidarni. Solidarność Walcząca na Dolnym Śląsku w Encyklopedii Solidarności, red. K. Dworaczek, A. Klarman, Ł. Sołtysik, G. Waligóra, Wrocław 2022, s. 42, 92.
    • S. Rudka, Poza cenzurą. Wrocławska prasa bezdebitowa 1973-1989, Warszawa-Wrocław 2001 s.388.