Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Michałkiewicz Krzysztof

Krzysztof Stefan Michałkiewicz

ur. w 1953 roku w m. Oborniki Śląskie
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 278/2020
Biogram
Związany był z opozycją lubelską od 1974 roku, kiedy jako uczeń szkoły średniej aktywnie uczestniczył w działalności duszpasterstwa kierowanego przez ks. Huberta Czumę aranżera spotkań ze znanymi opozycjonistami i ich wykładów, inicjatora wielu niepodległościowych spotkań. W latach 1980-1981 zaangażował się w działalność NSZZ „S” na terenie Zakładów Remontowych Energetyki, gdzie był zatrudniony jako socjolog. Był wiceprzewodniczącym Komitetu Założycielskiego w ZRE, następnie członkiem Komisji Zakładowej tamże, a także członkiem Komisji Koordynacyjnej Energetyki. Był delegatem na I Wojewódzki Zjazd Delegatów Regionu Środkowo-Wschodniego. Od sierpnia 1981 r. był zatrudniony w Zarządzie Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność” w redakcji  Biuletynu Informacyjnego „Solidarność Wiejska” Wojewódzkiego Komitetu Założycielskiego NSZZ Rolników Indywidualnych, a także wchodził w skład zespołu redakcyjnego miesięcznika „Miesiące”. Po ogłoszeniu stanu wojennego uczestniczył w dniach 13-16 grudnia 1981 r. w strajku okupacyjnym w WSK Świdnik, wchodził w skład redakcji Biuletynu Strajkowego Regionalnego Komitetu Strajkowego Regionu Środkowo-Wschodniego. Za powyższe, po pacyfikacji strajku został 16.12.1981 r. aresztowany i osadzony w Areszcie Śledczym w Lublinie. 15. 01. 1982 r. został skazany wyrokiem Sądu Warszawskiego Okręgu Wojskowego Delegatura w Lublinie na 1,5 roku więzienia. 27. 02.1982  r. wyrok został podwyższony przez Izbę Wojskową Sądu Najwyższego do 2,5 roku więzienia. Osadzony został w ZK w Łodzi, następnie w ZK w Łęczycy i od maja 1982 r. w Hrubieszowie. W dniu 10.09.1982 r. Wojskowy Sąd Garnizonowy w Lublinie wydał postanowienie o udzieleniu Krzysztofowi Michałkiewiczowi przerwy w odbywaniu kary na okres 5 miesięcy z powodu choroby żony i opieki nad trzy letnim synem, a 24.02.1983 r. Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego udzielił mu przerwy do czasu ukończenia postępowania o ułaskawienie. Uchwałą Rady Państwa z 8.06.1983 r. Krzysztof Michałkiewicz został warunkowo zwolniony z odbycia reszty kary z 2-letnim okresem próbnym. Jako osoba więziona i represjonowana Pan Krzysztof Michałkiewicz we wrześniu 1984 roku zdecydował się na wyjazd emigracyjny z rodziną do Australii. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • • NSZZ Solidarność 1980-1989 t.5 Polska Środkowo-Wschodnia, Wydawnictwo IPN pod red. Łukasza Kamińskiego i Grzegorza Waligóry, Warszawa 2010
    • Marcin Dąbrowski, „Krzysztof Michałkiewicz” [w] Encyklopedia Solidarności