Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Stanisław Tadeusz Pawłowski

ur. w 1950 roku w m. Radoszyce
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 588/2017
Biogram
Był działaczem NSZZ „Solidarność” w Koneckich Zakładach Odlewniczych w Końskich, członkiem Rady Zakładowej NSZZ „Solidarność” oraz etatowym pracownikiem Delegatury NSZZ „Solidarność” w Końskich. Brał aktywny udział w akcjach strajkowych w 1980 roku w miejscu pracy. Po wprowadzeniu stanu wojennego został internowany i osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Kielcach w okresie od 13.12.1981 r. do 20.01.1982 r. oraz od 30.08.1982 do 15.10.1982 r. Po opuszczeniu ośrodka odosobnienia kontynuował działalność w podziemnych strukturach „Solidarności”. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej