Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Henryk Karaś

ur. w 1948 roku w m. Kraków
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 218/2019
Biogram
Pan Henryk Karaś był zaangażowany w działalność opozycyjną jako pracownik Zakładów Górniczych „Cuprum” KGHM w Lubinie. Od września 1980 r. należał do NSZZ „Solidarność” oraz był członkiem Komitetu Założycielskiego i Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w miejscu zatrudnienia. 
Dnia 15 grudnia 1981 r. Pan Henryk Karaś zorganizował w Zakładach Górniczych „Cuprum” wiec, w trakcie którego ogłoszono przyłączenie się do strajków. W następstwie tego wydarzenia został 19 grudnia 1981 r. zwolniony z pracy. 
W latach 1982-1984 angażował się w pomoc rodzinom osób represjonowanych, zbierał składki oraz zajmował się kolportażem podziemnej prasy, m.in. „Zagłębie miedziowe”, „Z dnia na dzień”, „Solidarność Walcząca”. 
W roku 1984 założył Stowarzyszenie Salezjańskich Pomocników Kościoła, zrzeszające m. in. członków podziemnej „Solidarności”, gdzie prowadził działalność charytatywną oraz organizował spotkania z przedstawicielami świata kultury i polityki. 
Za udział w przygotowaniach do obchodów rocznicy powstania NSZZ „Solidarność” został 31 sierpnia 1984 r. aresztowany. Dnia 1 września uciekł z Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych, za co wyrokiem Sądu Rejonowego w Legnicy w dniu 28 stycznia 1985 r. Został skazany na 8 lat pozbawienia wolności w zawieszeniu na 1,5 roku.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:
Biogram w Encyklopedii Solidarności