Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Wiesław Jan Celewicz
ur. w 1946 roku w m. Bydgoszcz
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 133/2012

Biogram

W dniach 26-31 sierpnia 1980 r. uczestniczył w strajku w Zakładzie Transportu Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bydgoszczy. Był aktywnym działaczem NSZZ „Solidarność” Regionu Bydgoskiego. Kolportował niezależne wydawnictwa oraz wydawane przez bydgoski MKZ pismo „Wolne Związki”. W czasie tzw. „kryzysu bydgoskiego”, zapoczątkowanego wydarzeniami z dnia 19 marca 1981 r. w budynku Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, wspierał działaczy solidarnościowych okupujących budynek WRN. 
W dniu 13 grudnia 1981 r. został internowany i osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Potulicach, od 31 marca 1982 r. przebywał w Ośrodku Odosobnienia w Strzebielinku. Z internowania został zwolniony 13 lipca 1982 r. Od 1982 r. był członkiem grupy kolportującej podziemne kalendarze oraz znaczki pocztowe. Uczestniczył w mszach za Ojczyznę oraz innych uroczystościach religijnych związanych z działalnością „Solidarności”, organizowanych w bydgoskich kościołach. W latach 1980-1987 był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej