Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Kubisiak Wiktor

Wiktor Zbigniew Kubisiak

ur. w 1950 roku w m. Golice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 548/2016
Biogram
Wiktor Kubisiak był członkiem Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Pabianickich Zakładach Farmaceutycznych „Polfa”, gdzie 14.12.1981 r. uczestniczył w akcji protestacyjnej, w trakcie której kolportował ulotki. W latach 1982–1987 należał do podziemnej grupy, zajmującej się drukiem „Wolnej Solidarności” –  pisma wydawanego przez Tajną Komisję Zakładową we współpracy z Regionalną Komisją Wykonawczą NSZZ „Solidarność” Ziemi Łódzkiej. Łącznie ukazało się ok. 40 numerów w nakładzie 3,2–3,5 tys. egzemplarzy. Brał udział w akcjach plakatowych i ulotkowych, zbieraniu składek na działalność związkową i pomoc represjonowanym w regionie łódzkim oraz kolportował wydawnictwa bezdebitowe na terenie Pabianic („Tygodnik Mazowsze”, „Solidarność Ziemi Łódzkiej”, „Solidarność Walcząca”).
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków