Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Bohdan Szczęsny

ur. w 1936 roku w m. Mińsk Mazowiecki
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 410/2013
Biogram
W 1980 r. współorganizował struktury Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Przedsiębiorstwie Zaopatrzenia Farmaceutycznego „Cefarm” w Szczecinie. Po wprowadzeniu stanu wojennego kontynuował działalność w podziemnych strukturach Związku. W latach 1982–1989 kolportował wydawnictwa bezdebitowe, organizował zbiórki pieniędzy na cele związkowe oraz współorganizował akcje protestacyjne. W latach 1988–1989 był członkiem Międzyzakładowego Komitetu Organizacyjnego NSZZ „Solidarność” Regionu Pomorza Zachodniego oraz Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” w PZF „Cefarm”.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN