Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Idzi Kaczmarek

ur. w 1953 roku w m. Ustków
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 490/2019
Biogram
Pan Idzi Kaczmarek będąc pracownikiem zakładów PZL- Hydral we Wrocławiu w latach 1981-1989 był zaangażowany w działalność podziemną. Pełnił funkcję łącznika pomiędzy PZL – Hydral a Regionalnym Komitetem Strajkowym Dolny Śląsk. Kolportował nielegalną prasę i ulotki oraz przekazywał informacje z RKS Dolny Śląsk do swojego miejsca pracy i okolicznych zakładów. 
W latach 1988-1989 był członkiem Regionalnego Komitetu Strajkowego.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej