Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Idzi Kaczmarek
ur. w 1953 roku w m. Ustków
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 490/2019

Biogram

Pan Idzi Kaczmarek będąc pracownikiem zakładów PZL- Hydral we Wrocławiu w latach 1981-1989 był zaangażowany w działalność podziemną. Pełnił funkcję łącznika pomiędzy PZL – Hydral a Regionalnym Komitetem Strajkowym Dolny Śląsk. Kolportował nielegalną prasę i ulotki oraz przekazywał informacje z RKS Dolny Śląsk do swojego miejsca pracy i okolicznych zakładów. 
W latach 1988-1989 był członkiem Regionalnego Komitetu Strajkowego.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej