Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Domagała Jerzy
Jerzy Kazimierz Domagała
ur. w 1942 roku w m. Łódź
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 375/2016

Biogram

Jerzy Domagała od listopada 1980 r. był przewodniczącym Komitetu Założycielskiego, a od stycznia 1981 r. Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w łódzkim Oddziale Warszawskich Zakładów Sprzętu Ortopedycznego. W okresie od 1981 r. do 1989 r. współpracował z Konfederacją Polski Niepodległej, kolportował podziemną prasę, uczestniczył w manifestacjach KPN. Od 14.12.1981 r. do października 1987 r. brał udział w pracach podziemnej Grupy Mirosława Michałowskiego, która zajmowała się drukowaniem ulotek, odezw oraz akcjami plakatowymi na terenie Łodzi. W styczniu 1982 r. uruchomił na szeroką skalę kolportaż ponad 20 wydawnictw sygnowanych przez podziemne struktury, odbieranych przez kilkunastu łączników z Łodzi, Pabianic, Ozorkowa, Aleksandrowa Łódzkiego oraz Zgierza. W latach 1973–1975 podlegał inwigilacji ze strony Służby Bezpieczeństwa.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN