Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Warowny Jerzy

Jerzy Warowny

ur. w 1957 roku w m. Kwidzyn
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 320/2019
Biogram
Jerzy Warowny był członkiem Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Przedsiębiorstwie Remontowym Sprzętu Wodno-Melioracyjnego w Gdańsku. 
W dniu 31 sierpnia 1982 r. wziął udział w manifestacji w okolicy Pomnika Poległych Stoczniowców w Gdańsku, po zakończeniu której został tymczasowo aresztowany i 2 września 1982 r. osadzony  w Areszcie Śledczym w Gdańsku. 7 września 1982 r. przetransportowano go do Zakładu Karnego w Potulicach. Wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Gdańsku z dn. 7 października 1982 r. został skazany na 3 lata pozbawienia wolności za udział w zajściach ulicznych i obrzucanie kamieniami funkcjonariuszy MO oraz podkładanie tzw. „kolców” pod koła radiowozów MO. Postanowieniem z 30 grudnia 1982 r. Sąd Wojewódzki w Gdańsku wstrzymał wykonywanie kary, a 3 stycznia 1983 r. został on zwolniony z ZK w Potulicach. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej