Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Tadeusz Konstanty Charzyński

ur. w 1945 roku w m. Gołocin
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 14/2013
Biogram
Od września 1980 r. był członkiem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Zakładach Maszyn i Urządzeń Technologicznych „Unitra-Unima” w Koszalinie. Pełnił funkcję skarbnika Komitetu Założycielskiego Związku w zakładzie pracy. W latach 1982-1983 wraz z innymi działaczami zdelegalizowanej „Solidarności” w Koszalinie drukował, a następnie kolportował niezależne pismo pt.: „Grudzień '81. Gazeta Wojenna NSZZ «Solidarność» w Koszalinie”.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • innych materiałów
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN