Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Anna Wyrowińska
ur. w 1948 roku w m. Wrocław
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 496/2019

Biogram

Anna Wyrowińska była pracownikiem Zespołu Opieki Zdrowotnej im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, zatrudnionym na stanowisku lekarza pediatry. 
W latach 1978-1980 uczestniczyła w kolportażu książek, prasy, czasopism i ulotek wydawanych poza cenzurą. Udostępniała swoje mieszkanie w celach konspiracyjnych m.in. przechowując większe ilości wydawnictw drugiego obiegu oraz udzielając noclegu działaczom opozycji.
W związku z prowadzoną działalnością w dniu 26 lipca 1980 r. dokonano przeszukania jej miejsca zamieszkania.
Współpracowała z głównymi działaczami toruńskiej komórki Komitetu Samoobrony Społecznej „KOR”, a od 1982 r. udzielała pomocy przy organizowaniu audycji Radia "Solidarność”.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

oświadczeń świadków

publikacji:

Rok Kultury Niezależnej. Radio „Solidarność”, Panele wystawowe Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej IPN w Gdańsku Delegatura w Bydgoszczy.