Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Łużyński Jan

Jan Stanisław Łużyński

ur. w 1948 roku w m. Brzeźnio
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 202/2019
Biogram
Jan Stanisław Łużyński pełnił funkcję zastępcy przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy Zakładach Przemysłu Dziewiarskiego „Terpol” w Sieradzu i wchodził w skład Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemi Sieradzkiej. Był organizatorem akcji zbierania podpisów pod petycją w sprawie przekazania budynków Komitetu Wojewódzkiego PZPR oraz Komendy Wojewódzkiej MO w Sieradzu na cele społeczne. Na zebraniu Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” 11.12.1981 r. namawiał do przygotowywania butelek z płynem łatwopalnym, który miał być wykorzystywany do paraliżowania działań wojska i milicji w przypadku konfrontacji. 
W okresie od 17.12.1981 r. do 29.01.1982 r. był internowany w ośrodkach odosobnienia w Sieradzu i Łowiczu. 16.12.1983 r. został zatrzymany w związku z udziałem w spotkaniu aktywistów zdelegalizowanego NSZZ „Solidarność” i po przesłuchaniu zwolniony. W latach 1982–1987 podlegał inwigilacji ze strony Służby Bezpieczeństwa.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN