Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Grajżul Zdzisław

Zdzisław Stanisław Grajżul

ur. w 1953 roku w m. Olszyn
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 478/2022
Biogram
Zdzisław Grajżul pracował w Olsztyńskich Zakładach Opon Samochodowych „Stomil” w Olsztynie. Należał do NSZZ „Solidarność”. Po wprowadzeniu stanu wojennego brał udział w zbiórkach pieniędzy dla rodzin internowanych i aresztowanych działaczy. W związku z prowadzoną działalnością, w okresie od 5 listopada 1982 r. do 2 lutego 1983 r. odbywał ćwiczenia wojskowe w Jednostce Wojskowej nr 3466 w Czerwonym Borze. Szkolenie wojskowe rezerwistów w powyższej jednostce nie miało nic wspólnego z realizacją zadań związanych z obronnością kraju, a jedynie służyło walce z opozycją i było dotkliwą represją polityczną wobec powołanych na ćwiczenia. Celem powołania rezerwistów na szkolenie miało być odizolowanie przeciwników politycznych i nie miało oparcia w obowiązującym porządku prawnym.  
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • innych materiałów
  • publikacji:
    • Inteligentna forma internowania. Ćwiczenia i powołania do Ludowego Wojska Polskiego jako forma represji po 13 grudnia 1981 r., red. Grzegorz Majchrzak, Warszawa 2016
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN