Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Wojciech Janusz Sadowski

ur. w 1954 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 172/2018
Biogram
Od 1980 r. był zatrudniony w Hucie „Warszawa”. W latach 1980-1989 aktywnie działał w Niezależnym Samorządnym Związku Zawodowym „Solidarność”. Był współzałożycielem komórki NSZZ „Solidarność” na Wydziale W03 Huty Warszawa, gdzie pełnił funkcję wiceprzewodniczącego. Po ogłoszeniu stanu wojennego prowadził kolportaż ulotek, plakatów oraz podziemnej prasy na terenie zakładu pracy. Był współorganizatorem strajków, w tym akcji wymuszenia przerwy w pracy, oraz manifestacji w hucie, m.in. przy krzyżu ks. Jerzego Popiełuszki. Organizował wyjazdy z delegacją hutniczej „Solidarności” po kraju z kopią sztandaru Związku. Był współorganizatorem pomocy socjalnej dla dzieci działaczy NSZZ „Solidarność” przy Hucie „Warszawa”.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków