Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Szewczyk Piotr

Piotr Ryszard Szewczyk

ur. w 1957 roku w m. Zamość
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 262/2019
Biogram
Aktywnie wspierał podziemne struktury NSZZ „Solidarność” na terenie Zamościa i woj. zamojskiego. W 1984 roku zaangażowany był w kolportaż „ulotek antywyborczych” a następnie w kolportaż wydawnictw sygnowanych przez „Solidarność” i innej literatury bezdebitowej. Piotr Szewczyk kilkakrotnie przywoził z Warszawy na teren województwa zamojskiego nielegalne wydawnictwa i przekazywał je do dalszego kolportażu. Z tego powodu był kontrolowany przez funkcjonariuszy Wydz. V WUSW, a w dniu 8.10.1985 roku został zatrzymany w Zamościu na 48 godzin. Na podstawie materiałów operacyjnych Wydziału V Wydział Śledczy WUSW Zamość wszczął wobec niego w dniu 9.04.1986 r. postępowanie. Sprawę skierowano do Prokuratury Rejonowej w Zamościu. Wobec Piotra Szewczyka wydano postanowienie o zastosowaniu środka zapobiegawczego w postaci aresztu tymczasowego, jednakże z uwagi na to, że ukrywał się w Warszawie, dnia 9.04.1986 r. rozesłano za nim list gończy, a następnie Prokurator Rejonowy w Zamościu zawiesił czasowo postępowanie. W 1985 roku Piotr Szewczyk brał aktywny udział przy realizacji w kościele św. Stanisława Kostki w Warszawie tablicy poświęconej księdzu Jerzemu Popiełuszce, ufundowanej przez „Solidarność Ziemi Zamojskiej”. Przewoził on do Warszawy pieniądze zebrane na ten cel na Zamojszczyźnie. Formą represji wobec Piotra Szewczyka było także zastrzeżenie mu wyjazdów zagranicznych na 2 lata w 1986 roku.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej