Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Radosław Roman Wyrzykowski

ur. w 1960 roku w m. Łódź
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 32/2019
Biogram
Radosław Wyrzykowski w latach 1980-1981 jako student Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie - Wydział Fizyki był współorganizatorem Niezależnego Zrzeszenia Studentów w WSP. W 1981 r. był współzałożycielem Studenckiego Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania. Organizator akcji protestacyjnych studentów oraz współtwórca studenckiej prasy niezależnej (pismo „Kontrapunkt” i biuletyn „Centrum Informacji Akademickiej CIA”). W chwili ogłoszenia stanu wojennego był członkiem Komitetu Strajkowego w WSP w Rzeszowie. Uniknął aresztowania, ukrywał się przed milicją i SB do 11.01.1982 r., kiedy zgłosił się na Komendę Wojewódzką MO w Rzeszowie. Został zatrzymany, a następnie internowany w Ośrodku Odosobnienia w Załężu k. Rzeszowa. Zwolniony z internowania w dniu 8.04.1982 r. Skreślony z listy studentów WSP, zdał w lipcu 1982 r. egzamin wstępny na Uniwerytet Jagielloński. W listopadzie 1982 r. został powołany do odbycia zasadniczej służby wojskowej, której uniknął przebywając w szpitalu w Rzeszowie. W kwietniu 1983 r. wyemigrował do USA. Przez cały okres swej działalności opozycyjnej był wielokrotnie zatrzymywany, przesłuchiwany i kontrolowany operacyjnie przez funkcjonariuszy SB.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:
Biogram w Encyklopedii Solidarności