Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Ryznar-Wasak Aniceta

Aniceta Teresa Ryznar-Wasak

ur. w 1939 roku w m. Strzelce
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 207/2017
Biogram
Pani Aniceta Ryznar-Wasak była lekarzem w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Słupsku. W latach 1980-1981 była aktywną działaczka NSZZ „Solidarność”. Wchodziła w skład Zarządu Regionu, gdzie zajmowała się ochroną zdrowia. W okresie od maja do grudnia 1982 r. działała w Okręgowym Komitecie Oporu „S” w Słupsku. Zajmowała się m.in. kolportażem biuletynu „Solidarność Słupska”, wspomagała finansowo komitet, sprawowała opiekę medyczną nad działaczami podziemia solidarnościowego. W latach 1985-1987 działała w Regionalnej Komisji Koordynacyjnej, gdzie zajmowała się kolportażem podziemnych wydawnictw.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków
  • innych materiałów