Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Ulma Tadeusz

Tadeusz Maciej Ulma

ur. w 1962 roku w m. Jarosław
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 385/2018
Biogram
Tadeusz Maciej Ulma w pierwszych dniach po ogłoszeniu stanu wojennego wraz ze szkolnymi kolegami z LO im. M. Kopernika w Jarosławiu założył podziemną organizację o nazwie Niezależne Zrzeszenie „Wolność, Równość, Niepodległość”. Jej członkowie od grudnia 1981 r. malowali napisy na murach oraz sporządzali i rozklejali ulotki protestujące przeciwko stanowi wojennemu. Działalność grupy  wspierał moralnie katecheta ks. Władysław Drewniak. Organizacja nawiązała kontakt z inną podziemną grupą młodzieżową działającą na terenie Jarosławia. Doszło do spotkania członków grup i próby ich połączenia pod nazwą „Legion Wolności", czemu przeszkodziły rozpoczynające się aresztowania ich członków. Tadeusz Ulma został zatrzymany w dniu 9.03.1982 r. W areszcie tymczasowym przebywał od 11.03.1982 r. do 17.06.1982 r.  Wojskowy Sąd Garnizonowy w Rzeszowie w dniu 17.06.1982 r. skazał go na karę 2 lat pozbawienia wolności w zawieszeniu na 4 lata oraz grzywnę w wysokości 80 000 zł. Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Warszawie na sesji wyjazdowej w Rzeszowie wyrokiem z dnia 30.09.1982 r zmniejszył wymiar kary do 1,5 roku więzienia zwiększając przy tym okres jej zawieszenia do lat pięciu. Postanowieniem Sądu Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Warszawie z dnia 6.02.1984 r. zastosowano wobec niego amnestię i darowano karę. Wyrokiem Izby Wojskowej Sądu Najwyższego z 21.05.1993 r. wszyscy oskarżeni w procesie, w tym Tadeusz Ulma zostali uniewinnieni. 
Tadeusz Maciej Ulma w okresie 30.07.1982 r. do 30.07.1986 r. objęty był postanowieniem o zastrzeżeniu wyjazdów zagranicznych.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN