Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Józef Kowalik

ur. w 1956 roku w m. Żary
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 82/2022
Biogram
Pan Józef Kowalik, w latach osiemdziesiątych XX w. był zatrudniony w Zakładach Robót Górniczych KGHM w Lubinie. Pracował na terenie wydobywczym Zakładów Górniczych „Rudna” w Polkowicach. W dniach 14-17.12.1981 r. uczestniczył w strajku okupacyjnym w ZG „Rudna” pełniąc rolę szefa zmiany strajkowej straży robotniczej oraz członka Komitetu Strajkowego na Szybie „Rudna Zachodnia”. Po zakończeniu strajku 19.12.1981 r. wraz z całą załogą został represyjnie zwolniony, a następnie przyjęty do pracy ponownie. Następnie został powołany do czynnej służby wojskowej, którą w okresie od 02.04.1982 r. do 25.06.1982 r. odbywał w Lubuskiej Brygadzie WOP. W latach 1982-1985 był działaczem Tajnej Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” KGHM w Lubinie. Zbierał wówczas składki na związkową działalność konspiracyjną, kolportował ulotki i wydawnictwa „Solidarności”: książki, znaczki poczt podziemnych, kopertówki tzw. banknoty i in. oraz pisma: „Zagłębie Miedziowe”, „Z Dnia na Dzień”, „Solidarność Walczącą”, „Żądło Robola”, „Bardak”. Józef Kowalik był również jednym z bezpośrednich kolporterów do kopalń KGHM pisma „Afirmacja”, pisma zakładowego TKZ „S” i Komitetu Organizacyjnego „S” ZG w Lubinie. Jednocześnie jako członek TKZ NSZZ „Solidarność” oraz działacz „Solidarności Walczącej” w Lubinie był odpowiedzialny za liczne akcje ulotkowe, organizowanie protestów i wykonywanie napisów na murach oraz wyrobiskach kopalń. W maju i sierpniu 1988 r. był współorganizatorem strajków w ZG „Rudna” w Polkowicach oraz Lubinie oraz członkiem Komitetu Organizacyjnego NSZZ „Solidarność” w ZG „Rudna”.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków