Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Adam Gwiazda

ur. w 1970 roku w m. Piaseczno
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 54/2021
Biogram
Był współzałożycielem i działaczem  tajnej, antykomunistycznej organizacji uczniowskiej założonej w XVIII Liceum Ogólnokształcącym im. J. Zamoyskiego w Warszawie pn. „Wolność i Niezawisłość”, która po kilku miesiącach zmieniła nazwę na: Federacja Młodzieży Republikańskiej. Adam Gwiazda był zastępcą szefa organizacji i osobą odpowiedzialną za organizację kolportażu bezdebitowej prasy („Tygodnik Mazowsze”, „KOS”, „PWA” i inne) i książek oraz za kontakty z hurtowym punktem dystrybucji wydawnictw podziemnych. Uczestniczył w demonstracjach ulicznych i innych akcjach protestacyjnych, w tym obchodach rocznic patriotycznych: 11 listopada i 13 grudnia. Brał również udział w akcjach ulotkowych i malowaniu napisów na murach oraz w akcji informacyjnej o strajku i pacyfikacji Huty Lenina wiosną 1988 r. 
Od października 1988 r. do 4 czerwca 1989 r. Adam Gwiazda działał w Polskiej Organizacji Młodzieżowej, grupie afiliowanej KPN – uczestniczył w kolportażu, demonstracjach ulicznych, rozbudowie struktur, malowaniu haseł na murach, akcjach ulotkowych. Na początku 1989 r. Adam Gwiazda, jako jeden z pierwszych niezależnych kolporterów, otworzył własne uliczne stoisko wydawnictw niezależnych przed Uniwersytetem Warszawskim, pomimo wciąż grożącej odpowiedzialności karnej za kolportaż wydawnictw bezdebitowych.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków