Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Koguciuk Zdzisław

Zdzisław Koguciuk

ur. w 1955 roku w m. Chełm
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 209/2020
Biogram
W latach 1980-1981 był aktywnym działaczem NSZZ „Solidarność” na terenie Lokomotywowni Węzła PKP w Lublinie i Wschodniego Okręgu Kolei Państwowych. Był współorganizatorem strajku na terenie Lokomotywowni PKP w Lublinie w dniach 16-19 lipca 1980 r., a we wrześniu 1980 r. aktywnie włączył się w tworzenie struktur związku. Wszedł w skład Komisji Wydziałowej i jednocześnie w latach 1980-1981 był redaktorem „Solidarności Kolejowej. Biuletynu Informacyjnego WOKP Lublin”. Po wprowadzeniu stanu wojennego nie zaniechał prowadzenia działalności związkowej i politycznej. Przez kilka tygodni pozostawał w ukryciu, następnie zaangażował się w działalność podziemnych struktur „Solidarności”. W latach 1982 -1983 był kolporterem wydawnictw podziemnych. Udostępniał swoją wynajmowaną stancję na punkt kolportażowy i był organizatorem kolportażu podziemnych wydawnictw do innych węzłów PKP. W czerwcu 1983 r. wraz z Januszem Iwaszką zainicjował wydawanie podziemnego „Biuletynu Informacyjnego Kolejarzy” organu Tymczasowej KZ Kolejarzy Węzła Lublin. W latach 1983-1989 był redaktorem, drukarzem i kolporterem tego pisma (tytuł zmienny). Brał udział w akcjach ulotkowych i innych bojkotujących tworzenie reżimowych związków zawodowych. Pomijany był w awansach w pracy i kierowany, mimo wyższego wykształcenia, do ciężkich prac fizycznych. Zdzisław Koguciuk czynnie zaangażował się także w działalności Krajowego Duszpasterstwa Kolejarzy. Duszpasterstwo Kolejarzy było miejscem spotkań kręgów opozycyjnych, organizowane tam były uroczystości patriotyczno-religijne i rocznicowe np. kolejne rocznice lipca pod pomnikiem-krzyżem na terenie Lokomotywowni Lublin, pielgrzymki kolejarzy na Jasną Górę, 25 listopada w święto patronki kolejarzy Św. Katarzyny.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:
Biogram w Encyklopedii Solidarności