Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Melak Stefan

Stefan Melak

ur. w 1946 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 275/2020
Biogram
Był członkiem Kręgu Pamięci Narodowej i Komitetu Katyńskiego oraz Konfederacji Polski Niepodległej. W ramach działalności opozycyjnej organizował demonstracje, wygłaszał przemówienia i organizował akcje kolportażowe. Z jego inicjatywy 3.08.1981 r. utworzono „Obywatelski Komitet Budowy Pomnika Ofiar Katynia”, który liczył 38 osób i w którym ww. pełnił funkcję viceprzewodniczącego. W ramach Komitetu kolportował oświadczenia w sprawie zaginięcia pomnika i konieczności jego odbudowy, organizował i prowadził konferencje dotyczące działalności Komitetu. Był również zaangażowany „Komitecie Obrony Więzionych Przekonania”, pełniąc funkcję przewodniczącego na woj. stołeczne. W okresie od 17 grudnia 1981 r. do 21 października 1982 r. był internowany w Ośrodku Odosobnienia w Białołęce. W ramach swojej działalności uczestniczył w mszach oraz spotkaniach o charakterze niepodległościowym, wygłaszał przemówienia i kolportował prasę kościelną.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • Ł. Kudlicki, Stefan Melak, Strażnik Pamięci Katynia, Warszawa 2015
    • Zbrodnia Katyńska, W kręgu prawdy i kłamstwa, red. S. Kalbarczyk, Warszawa 2010
    • S. Melak, Działania Kręgu Pamięci Narodowej, Niepodległość i Pamięć, nr 1 (22)/206
Dodatkowe informacje:
Biogram w Encyklopedii Solidarności