Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Marek Jan Glonek

ur. w 1965 roku w m. Proszowice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 58/2023
Biogram
W latach 1982-1984 był aktywnym działaczem krakowskich struktur Federacji Młodzieży Walczącej (członek grupy kierowanej przez Piotra Fugla). W tym okresie uczestniczył w akcjach małego sabotażu (m.in. malowaniu haseł na murach), zajmował się także zaopatrzeniem i naprawą sprzętu poligraficznego wykorzystywanego przez tę organizację.
Biogram opracowano na podstawie: