Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Winnik Jan

Jan Winnik

ur. w 1944 roku w m. Chodaczków
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 295/2016
Biogram
Pan Jan Winnik w sierpniu 1980 r. współorganizował Komitet Strajkowy w Jelczańskich Zakładach Samochodowych w Jelczu. We wrześniu 1980 r. został przewodniczącym Komitetu Założycielskiego „Solidarność” w JZS, a następnie przewodniczącym Komisji Fabrycznej „Solidarność”. W 1981 r. był delegatem na I Walne Zebranie Delegatów Region Dolny Śląsk, a następnie na I Krajowy Zjazd Delegatów oraz członkiem Krajowej Komisji NSZZ „Solidarność”. Do czasu wprowadzenia stanu wojennego pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Zarządu Regionu Dolnośląskiego NSZZ „Solidarność’ we Wrocławiu ds. województwa wrocławskiego.
Po wprowadzeniu stanu wojennego wchodził w skład Regionalnego Komitetu Strajkowego NSZZ „Solidarność” Regionu Dolny Śląsk, konsultując osobiście lub przez łączników formy oporu z ukrywającymi się przywódcami podziemnych struktur. W tym czasie przez łączny okres ponad 2,5 roku pozostawał w ukryciu. Za działalność RKS, w ramach którego zajmował się organizacją akcji protestacyjnych i kolportażem podziemnych wydawnictw, był poszukiwany listem gończym. Ujawnił się w lipcu 1984 r. korzystając z ustawy o amnestii.
Od 1982 r. działał w Solidarności Walczącej. W listopadzie 1984 r. był współzałożycielem Komitetu Obrony Praw Człowieka we Wrocławiu, w związku z czym SB przeprowadzała z nim rozmowy ostrzegawcze. Kolportował podziemne wydawnictwa: prasę, książki oraz znaczki i kalendarze okolicznościowe. W marcu 1986 r. podczas przeszukania jego mieszkania znaleziono szereg nielegalnych pism: „Tygodnik Mazowsze”, „Solidarność Walcząca” i „Z Dnia na Dzień”.
Pan Jan Winnik w latach 1987-1989 wielokrotnie brał udział w manifestacjach, za co był zatrzymywany i karany grzywnami.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:
Biogram w Encyklopedii Solidarności