Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Ewa Teresa Karpuk

ur. w 1944 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 479/2017
Biogram
Pani Ewa Karpuk była aktywnym działaczem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” Zarządu Inwestycji Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. 
W dniu 18 II 1982 r. została zatrzymana i internowana za kontynuowanie działalności opozycyjnej w czasie trwania stanu wojennego. Przebywała w Bytomiu-Miechowicach. Pani Ewa Karpuk została zwolniona z internowania 29 IV 1982 r. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN