Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Ewa Teresa Karpuk
ur. w 1944 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 479/2017

Biogram

Pani Ewa Karpuk była aktywnym działaczem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” Zarządu Inwestycji Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. 
W dniu 18 II 1982 r. została zatrzymana i internowana za kontynuowanie działalności opozycyjnej w czasie trwania stanu wojennego. Przebywała w Bytomiu-Miechowicach. Pani Ewa Karpuk została zwolniona z internowania 29 IV 1982 r. 

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN