Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Karpiński Sławomir

Sławomir Kajetan Karpiński

ur. w 1952 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 294/2016
Biogram
Był rzecznikiem prasowym zakładowych struktur Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Zakładach Wytwórczych Urządzeń Telefonicznych w Warszawie. Współorganizował strajk okupacyjny ogłoszony14 grudnia 1981 r. przez Komisję Zakładową NSZZ „Solidarność” na terenie ZWUT. Brał czynny udział ww. strajku domagając się dostępu do zakładowego radiowęzła celem przekazywania komunikatów i postulatów strajkującym. Przewodniczył grupie podziemnej „Solidarności” na terenie Zakładów Wytwórczych Urządzeń Telefonicznych, pełnił rolę szefa „grup bojowych” „Solidarności”. Zajmował się kolportażem prasy oraz innych materiałów oraz rozprowadzał kopiowane przez siebie kasety radia podziemnego i Radia Wolna Europa. Podczas stanu wojennego współorganizował na terenie zakładu pracy akcje protestacyjne i pomoc dla internowanych. Uczestniczył w manifestacjach i pochodach warszawskich w dniach 1 i 3 maja 1982 r. W związku z wyżej opisaną działalnością w marcu 1983 r.  został zmuszony do odejścia z pracy w ZWUT.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN