Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Alot  Stanisław

Stanisław Alot

ur. w 1950 roku w m. Wrocław
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 133/2012
Biogram
Stanisław Alot od 1980 r. był przewodniczącym KZ NSZZ "Solidarność" w Zespole Szkół Mechanicznych w Rzeszowie, współorganizatorem struktur „Solidarności” w szkołach woj. rzeszowskiego oraz sekretarzem Międzyzakładowej Komisji Regionalnej NSZZ „Solidarność” w Rzeszowie. Jesienią 1980 r. uczestniczył w strajkach nauczycielskich w Gdańsku i rozmowach między przedstawicielami rządu, a Krajową Komisją Koordynacyjną Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”. Z ramienia NSZZ „Solidarność” Regionu Rzeszowskiego uczestniczył w I Krajowym Zjeździe Delegatów NSZZ „Solidarność” w Gdańsku.
Po wprowadzeniu stanu wojennego był od  13.12.1981 r. do 29.04.1982 r. internowany w Ośrodku Odosobnienia w Załężu koło Rzeszowa. Został następnie zwolniony z pracy i objęty zakazem nauczania w szkołach średnich. Podjął współpracę z konspiracyjnymi strukturami NSZZ „Solidarność” - Regionalną Komisją Wykonawczą w Rzeszowie. Był kolporterem wydawnictw podziemnych i współzałożycielem pisma RKW „Solidarność Trwa”. Już od połowy 1982 r. w materiałach SB jest wymieniany wśród członków ośmioosobowego kierownictwa RKW NSZZ „Solidarność” w Rzeszowie. W związku z prowadzoną działalnością został powołany w okresie od 5.11.1982 r. do 20.12.1982 r. na przeszkolenie rezerwistów w JW 3466 w Czerwonym Borze. W lutym 1989 r. był jednym z sygnatariuszy Deklaracji Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” przy RKW w Rzeszowie.
Był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa  w latach 1980-1990.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN