Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Leonhard Bolesław
Bolesław Stanisław Leonhard
ur. w 1936 roku w m. Kraków
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 133/2017

Biogram

Działacz harcerski w Krakowie, pełniący różne funkcje instruktorskie nieprzerwanie od końca lat 50. W codziennej pracy organizacyjnej i wychowawczej propagował oraz wdrażał w życie model harcerstwa międzywojennego, opartego o idee skautowskie, przeciwstawiając się przekształceniom ruchu harcerskiego w duchu komunistycznym. Należał do Instruktorskiego Kręgu Puszczańskiego „Czarnego Dębu”, w ramach którego kultywowano powyższe idee. Inicjator upamiętnienia postaci Andrzeja Małkowskiego, założyciela harcerstwa polskiego, poprzez odsłonięcie poświęconej mu tablicy, a także zamawianie mszy świętych odprawianych w jego intencji w kościele pw. Św. Anny w Krakowie. 
W latach 80. zaangażowany w działalność funkcjonującego w ramach oficjalnego ZHP niejawnego Ruchu Harcerskiego (od 1988 r. Ruchu Harcerskiego Rzeczypospolitej). Kolporter niezależnego pisma harcerskiego „Czuwajmy”. Organizator i uczestnik pielgrzymek harcerskich, w tym poza granice Polski. 

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN